Het lokaal bestuur verleent, onder bepaalde voorwaarden, een premie aan ouders die thuis de verzorging en de opvoeding van een kind met een beperking op zich nemen.

Voor wie

Het kind moet:

 • jonger zijn dan 21 jaar;
 • minstens 1 jaar in Arendonk wonen;
 • thuis verzorgd worden (niet opgenomen zijn in een ziekenhuis of verzorgingsinstelling);
 • een attest kunnen voorleggen, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
  • waaruit een beperking van minstens 66% blijkt;
  • of waaruit blijkt dat de betrokkene minimum 4 punten behaalde in pijler 1;
  • of waarbij de totaalscore minimum 6 punten bedraagt;
   Bij de optelsom van pijler 1, 2 en 3 telt pijler 3 dubbel.

Toelage

De toelage bedraagt 40 euro per maand per zorgbehoevende persoon.

De premie wordt maandelijks uitbetaald aan de ouders van het kind.

Procedure

Ga langs bij lokaal dienstencentrum Durgebont. Daar wordt samen met jou bekeken of je in aanmerking komt voor de toelage.