Het Sociaal Huis kan onder bepaalde voorwaarden een laptop ter beschikking stellen tijdens de studietijd van schoolgaande kinderen.

Wat?

Het Sociaal Huis kan tijdens de studietijd een laptop ter beschikking stellen als tegemoetkoming voor de hoogoplopende studiekosten. Hiervoor wordt een huurprijs gevraagd van 30 euro per jaar.

Het Sociaal Huis staat in voor het onderhoud en eventuele herstellingen aan de laptop, tenzij dit het gevolg is van foutief gebruik.

Er wordt een waarborg gevraagd van 60 euro. Die wordt terugbetaald bij het inleveren van de laptop op het einde van het studiejaar.

Voor wie?

Inwoners van Arendonk met schoolgaande kinderen:

  • die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Als ze eigenaar zijn van een woning mag het kadastraal inkomen niet hoger zijn dan 750 euro, verhoogd met 150 euro per persoon ten laste.
    OF
  • waarvan het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen lager is dan 27 550,86 euro, verhoogd met 5 100,42 euro per bijkomend gezinslid ten laste (voor aanvragen in 2024, recente bedragen kan je terugvinden op de website van het RIZIV). Als ze eigenaar zijn van een woning mag het kadastraal inkomen niet hoger zijn dan 750 euro.

Waar?

Kom je in aanmerking om een laptop te huren? Ga dan langs in het Sociaal Huis. Ook als je twijfelt of je in aanmerking komt, ga je best eens langs. Een medewerker kijkt dit graag voor je na.