Veel mensen moeten door een handicap aan zelfredzaamheid inboeten. Naargelang de graad van zelfredzaamheid krijgen ze een integratietegemoetkoming.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er ook werkelijk.
  • Je handicap moet erkend worden.
  • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Procedure

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen, wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Je vult hiervoor een online vragenlijst in en je dient de aanvraag in.

De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de ingevulde vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties. Er wordt ook automatisch medische informatie opgevraagd bij je huisarts of specialist om je handicap te kunnen evalueren.

In de meeste gevallen word je ook uitgenodigd voor een medisch onderzoek en gesprek met een erkend geneesheer.

Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing die de controlearts genomen heeft. Dat kan enige tijd duren.

Dan volgt een administratief onderzoek naar de inkomsten.

Het maximumbedrag voor de integratietegemoetkoming is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Aanvragen

Contacteer lokaal dienstencentrum Durgebont voor meer info.

Deze aanvragen worden enkel gedaan na afspraak.

Meer info

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
0800 987 99 (gratis nummer)
https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/integratietegemoetkoming