Mensen die door hun handicap onvoldoende verdienen op de arbeidsmarkt kunnen een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er ook werkelijk.
  • Je verdienvermogen is beperkt tot 1/3 of minder dan wat een gezond persoon kan verdienen.
  • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Procedure

Om een inkomensvervangende tegemoetkoming aan te vragen vul je een online vragenlijst in.

De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de ingevulde vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties. Er wordt ook automatisch medische informatie opgevraagd bij je huisarts of specialist om je handicap te kunnen evalueren.

In de meeste gevallen word je ook uitgenodigd voor een medisch onderzoek en een gesprek met een erkend geneesheer.

Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing die de controlearts genomen heeft. Dat kan enige tijd duren.

Dan volgt een administratief onderzoek naar de inkomsten.

Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming is in eerste instantie afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Aanvragen

Contacteer lokaal dienstencentrum Durgebont voor meer info.

Deze aanvragen worden enkel gedaan na afspraak.

Meer info

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
0800 987 99 (gratis nummer)
https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/inkomensvervangende-tegemoetkoming