De gele doos bevat medische en andere gegevens. Je bewaart ze in je koelkast. Hulpverleners vinden zo snel de nodige informatie.

Het idee van een gele doos in de koelkast is ontstaan in Canada. Hulpdiensten verloren bij een interventie te veel tijd met het vragen en/of opzoeken van de nodige informatie zoals een medicatielijst, medische achtergrond van de patiënt en contactgegevens van familie. Door die informatie te verzamelen en op een gemakkelijk te vinden plaats te leggen, werden er levens gered.

Intussen is de gele doos ook al in gebruik in Luxemburg, Wallonië en enkele Vlaamse gemeenten. In 2021 volgden 21 Kempense gemeenten dit voorbeeld, waaronder Arendonk.

De eerstehulpdiensten zijn blij dat RPO Kempen dit initiatief neemt. Wanneer er zich een noodgeval voordoet, is de patiënt vaak niet in staat om de nodige (medische) gegevens door te geven. Ook de omgeving van de patiënt, overmand door emoties, is in veel gevallen geen hulp. De bestaande digitale platformen voor medische gegevensuitwisseling vangen dit probleem niet op. Ze zijn hier nog niet voldoende voor uitgebouwd.

Ook voor andere zorgverstrekkers, zoals de gezinszorg en thuisverpleging, kan de gele doos een hulp zijn bij een incident.

Wat hoort er in de gele doos thuis?

  • Kopie van de identiteitskaart of een recente foto.
  • Medische fiche met informatie over o.a. chronische aandoeningen, ziekten en allergieën, te contacteren personen bij een noodgeval …
  • Medicatielijst (te vragen aan de apotheker of huisarts).
  • Fiche vermiste personen met gegevens die nuttig zijn in het geval van vermissing, van belang voor mensen met dwaalgedrag.
  • Documenten m.b.t. wilsverklaringen.

De gele doos wordt gratis aangeboden aan de thuiswonende senioren van Arendonk.

Meer info

www.welzijnszorgkempen.be/gele-doos