In het Sociaal Huis kan je steeds terecht voor een luisterend oor.

Onze maatschappij wordt steeds drukker en complexer: de verwachtingen liggen steeds hoger, relaties lopen op de klippen, het contact met buren en omgeving verwatert ... Wie in de problemen komt, kan niet altijd terecht bij vrienden of kennissen. Het gevoel er alleen voor te staan, zonder uitzicht op een betere toekomst, is sterk aanwezig.

Vaak volstaat een goed gesprek met een hulpverlener al om je een beter en ander inzicht te geven in jouw leefwereld. Plots merk je dat jouw situatie toch niet zo uitzichtloos is en dat je wel degelijk over een aantal troeven beschikt. Dat ene duwtje in de rug kan vaak een wereld van verschil betekenen.

In het Sociaal Huis kan je steeds terecht voor een luisterend oor en de maatschappelijk assistenten zullen steeds proberen om samen met jou een haalbare oplossing te zoeken voor jouw persoonlijk probleem.

Als de maatschappelijk assistent vindt dat je meer gespecialiseerde hulp nodig hebt, zal hij/zij, in samenspraak met jou, je correct en gericht doorverwijzen naar een andere dienst of naar de psychologe van het Centrum Geestelijke Gezondheid die elke 2 weken zitdag heeft in het Sociaal Huis.