Als je voor je 65ste met pensioen wil gaan, kan je de aanvraag ten vroegste 1 jaar en ten laatste 1 maand vóór de ingangsdatum indienen. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake leeftijd en loopbaan.

Wanneer aanvragen?

Als je op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat, moet je geen aanvraag indienen. De Federale Pensioendienst doet zelf automatisch al het nodige om je pensioen te berekenen en tijdig uit te betalen.

Als je in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zit of bruggepensioneerde bent, kan je pensioen ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ingaan en moet je dus ook geen aanvraag indienen.

Hoe aanvragen?

Je pensioen in het stelsel van de werknemers en/of zelfstandigen aanvragen, doe je bij lokaal dienstencentrum Durgebont.

Voor een berekening van je pensioen kan je contact opnemen met de Federale Pensioendienst:

  • Federale Pensioendienst (FPD), Zuidertoren, 1060 Brussel, 1765 (gratis nummer)
  • Federale Pensioendienst (FPD), Renier Sniedersstraat 2, 2300 Turnhout, 014 44 87 70

Met al je vragen kan je, na afspraak, ook terecht bij de pensioendienst van je mutualiteit.