De dienstverlening van de juridische dienst speelt in op de groeiende vraag naar bijstand in de veelheid van wetten en reglementen. Iedereen kan beroep doen op de juridische dienst. De raadpleging is gratis.

De juriste neemt verschillende taken voor haar rekening:

Advies verlenen

De juriste geeft advies over alle mogelijke juridische problemen zoals huur en verhuur, echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, overmatige schuldenlast, gerechtelijke procedures, erfrecht, sociaal recht en arbeidsrecht, administratief recht, verkeersrecht, koop en verkoop, merkenrecht, contracten ...

Opmaken van allerlei documenten

  • Opstellen verzoekschriften 'echtscheiding onderlinge toestemming'
  • Opstellen van regelingsakten en familierechtelijke overeenkomsten
  • Opstellen verzoekschriften collectieve schuldenregeling
  • Aanmaningen voor onbetaald gebleven leningen
  • Oproepingen in verzoening voor de rechtbank
  • Opstellen verzoekschriften tot aanstellen van een voorlopig bewindvoerder
  • Contracten
  • Brieven

Doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties

Indien nodig kan de juriste je doorverwijzen naar een notaris, hulp- of belangenorganisatie ... Eventueel kan er ook een pro-deo raadsman aangesteld worden.

Je kan terecht bij de juriste voor juridische eerstelijnsbijstand, maar zij kan jouw zaak niet bepleiten bij de rechtbank.