Wil je werken, maar vind je moeilijk een job? Wil je weten wat jouw talenten zijn? Wil je je bijscholen?

Voor wie?

Alle inwoners die recht hebben op een leefloon of bijstandsuitkering en na interne doorverwijzing vanuit het Sociaal Huis.

Wat doen we?

De trajectbegeleidster nodigt je uit voor een gesprek.

Er start een aangepaste begeleiding in het zoeken naar een opleiding, een job of aangepaste werkervaring.

  • We zoeken mee naar een geschikte opleiding en volgen de inschrijving hiervan op.
  • Cliënten worden ondersteund in hun zoektocht naar werk: we nemen contact op met werkgevers en helpen mee een cv of sollicitatiebrief te schrijven.
  • Het Sociaal Huis heeft de mogelijkheid om cliënten te werk te stellen in art 60 §7 van de OCMW-wetgeving. Hierdoor krijgen mensen de kans om werkervaring op te doen, te werken aan arbeidsattitudes en om in regel te komen met de sociale zekerheid. Het OCMW heeft daarvoor verschillende tewerkstellingsplaatsen ter beschikking. We kunnen mensen tewerkstellen in eigen diensten, gemeentediensten of samenwerkende organisaties.