Wil je werken, maar vind je moeilijk een job? Wil je weten wat jouw talenten zijn? Wil je je bijscholen?

Voor wie?

Alle inwoners die recht hebben op een leefloon of bijstandsuitkering en na interne doorverwijzing vanuit het Sociaal Huis.

Wat doen we?

De trajectbegeleidster nodigt je uit voor een gesprek.

Er start een aangepaste begeleiding in het zoeken naar een opleiding, een job of aangepaste werkervaring.

  • We zoeken mee naar een geschikte opleiding en volgen de inschrijving hiervan op.
  • Cliënten worden ondersteund in hun zoektocht naar werk: we nemen contact op met werkgevers en helpen mee een cv of sollicitatiebrief te schrijven.
  • Het Sociaal Huis heeft de mogelijkheid om cliënten te werk te stellen in art 60 §7 van de OCMW-wetgeving. Hierdoor krijgen mensen de kans om werkervaring op te doen, te werken aan arbeidsattitudes en om in regel te komen met de sociale zekerheid. Het OCMW heeft daarvoor verschillende tewerkstellingsplaatsen ter beschikking. We kunnen mensen tewerkstellen in eigen diensten, gemeentediensten of samenwerkende organisaties.

Lokaal Netwerk MOEF Noorderkempen

In 6 gemeenten van de Noorderkempen, waaronder Arendonk, bestaat een Lokaal Netwerk om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stappen te laten zetten richting werk. De nadruk ligt op het bevorderen van hun zelfredzaamheid door hen mee aan het stuur te zetten van hun eigen traject. Door deze versterking zijn ze ook beter gewapend voor toekomstige uitdagingen. Duurzaam werk is het uiteindelijke doel.

Het initiatief gaat uit van de Interlokale Vereniging (ILV) Noorderkempen, een samenwerkingsverband van de lokale besturen Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. Er is daarbij een partnerschap aangegaan met Emino vzw, Arktos vzw, CAW De Kempen, VDAB en de VVSG (Vereniging voor steden en gemeenten). Waar vroeger nog wel eens naast of in concurrentie met elkaar gewerkt werd, engageren deze lokale actoren zich om voor een langere periode in een samenwerkingsverband te stappen.

De deelnemers worden toegeleid door de OCMW’s, VDAB of de partnerorganisaties.

Meer info

jan.verlinden@ilvnoorderkempen.be

Combilogo bleke achtergrond