Voor een aantal uitkeringen kan het Sociaal Huis voorschotten verlenen.

Het kan soms gebeuren dat je recht hebt op een bepaalde uitkering, maar dat de afhandeling van je dossier langer duurt bij de bevoegde dienst.

Het Sociaal Huis verleent voorschotten op volgende uitkeringen:

  • werkloosheidsuitkering;
  • ziektevergoeding;
  • kinderbijslag;
  • tegemoetkoming aan personen met een handicap;
  • rustpensioen;
  • overlevingspensioen;
  • inkomensgarantie voor ouderen.

Na je aanvraag onderzoekt de maatschappelijk assistent je sociale en financiële situatie. De behandeling van je aanvraag is hetzelfde als voor de andere vormen van hulpverlening.

Het voorschot wordt teruggevorderd zodra je dossier bij de betrokken dienst in regel is.