De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) betaalt voorschotten en vordert het onderhoudsgeld in.

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) werd opgericht als neutrale schakel tussen de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige. De bedoeling is om de spanningen tussen beiden over de betaling van het onderhoudsgeld te verminderen.

Je kan dit aanvragen via het Sociaal Huis of rechtstreeks via DAVO.

Meer info vind je op www.davo.belgium.be of in het dichtstbijzijnde kantoor van DAVO:

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)
Italiëlei 4 bus 1
2000 Antwerpen
0257 718 50

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur