Het Sociaal Huis is een erkende schuldbemiddelingsdienst. Als je problemen ondervindt met het beheren van je budget of je vindt geen oplossingen voor de vele schulden die je hebt, willen wij samen met jou naar oplossingen zoeken.

De maatschappelijk assistent ziet erop toe dat alle uitgaven betaald worden, maar in de eerste plaats waakt hij of zij erover dat je menswaardig kan leven.

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding kan een oplossing zijn als je problemen ondervindt met het onder controle houden van je uitgaven. Het doel van budgetbegeleiding is dat je leert hoe je je inkomsten en uitgaven kan beheren.

De maatschappelijk werker helpt je met het opmaken van een budgetplan waar al je inkomsten, uitgaven en schulden in vervat zitten. Je beheert zelf je budget, maar wordt met raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker. Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert zelf ook alle betalingen uit.

Als je inkomen onvoldoende is om bepaalde schulden of grotere facturen in één keer te betalen, onderhandelt de maatschappelijk werker met de schuldeiser om haalbare maandelijkse afbetalingen te bekomen.

Budgetbeheer

Als je moeite hebt met het zelfstandig betalen van je rekeningen, het bijhouden van je administratie en het volgen van een budgetplan, dan is budgetbeheer misschien een betere optie.

Het doel van budgetbeheer is hetzelfde als dat van budgetbegeleiding (leren hoe je je inkomsten en uitgaven kan beheren), maar gaat nog een stapje verder.

De maatschappelijk werker helpt je met het opmaken van een budgetplan waar al je inkomsten, uitgaven en schulden in vervat zitten.

Er wordt een budgetbeheerrekening geopend. De maatschappelijk werker ontvangt je inkomsten op deze rekening en doet de betalingen van je vaste kosten en je schulden in jouw plaats. Aan de budgetbeheerrekening wordt een afnamerekening gekoppeld, waarop de maatschappelijk werker jouw leefgeld stort.

Indien nodig onderhandelt de maatschappelijk assistent met de verschillende schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan te komen. De maandelijkse afbetalingen aan de schuldeisers kunnen over verschillende jaren lopen, afhankelijk van de schuldenlast.

Collectieve schuldenregeling

Als je te veel schulden hebt, werken we samen met onze juriste om een collectieve schuldenregeling op te starten.

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling toch nog menswaardig kan leven.

Een collectieve schuldenregeling moet door een verzoekschrift aangevraagd worden bij de arbeidsrechtbank. Zodra je door de rechter toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling wordt er een schuldbemiddelaar aangesteld.

Gedurende de volledige periode ontvangt de schuldbemiddelaar je inkomsten. De schuldbemiddelaar zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van je schulden. Zelf ontvang je leefgeld om de dagelijkse behoeften (eten, huur, vaste kosten ...) mee te betalen.

De schuldbemiddelaar probeert tot een aanzuiveringsregeling te komen. Deze procedure zorgt voor bescherming tegen beslagen en hoge interesten. Collectieve schuldenregeling geeft uitzicht op een mogelijke kwijtschelding van de schulden.