Ben je 45 jaar of ouder? Denk mee na over jouw goede oude dag met het project 'Ouder worden in Arendonk'.

Het lokaal bestuur werkt volop aan een meerjarenplan waarbij ook de krijtlijnen voor een ouderenbeleid worden meegegeven. Concreet staat onder andere de verdere uitwerking van het lokaal dienstencentrum (LDC) op de agenda. Om het meerjarenplan verder inhoud en richting te geven, werd een participatietraject opgestart en een bevraging afgenomen bij de bevolking.

Participatietraject

In het najaar van 2021 vond een eerste participatietraject plaats waarbij dorpsgenoten in cocreatie tot initiatieven, doelstellingen en acties kwamen rond ‘Ouder worden in Arendonk’.

Bevraging bij de bevolking

Er werd een online bevraging opgesteld en uitgevoerd bij een representatieve steekproef van Arendonkenaren van 45 jaar en ouder. Daarvoor deed het lokaal bestuur beroep op onderzoeksgroep Vonk3, verbonden aan de Thomas More hogeschool.

Het doel van de bevraging was om te peilen naar de noden en behoeften van de inwoners van Arendonk op het vlak van wonen, nu en in de toekomst. De resultaten bieden inzichten waaruit conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden. Die kan het lokaal bestuur inzetten om het luik ‘Wonen in Arendonk’ te concretiseren en verder uit te werken tot een actieplan.

Enkele inwoners en professionelen slaan de handen in elkaar en denken mee na over de toekomst van Arendonk. Zo zijn er verschillende thema’s naar voren gekomen waar we als lokaal bestuur mee aan de slag kunnen.

Resultaten cocreatieproces en bevraging

Ben je benieuwd naar wat er juist uit de bus is gekomen? Je kan het onderzoeksrapport en de eindnota hieronder downloaden.