Verslavingskoepel Kempen vzw zorgt voor een laagdrempelige en veilige plek om elkaar te ontmoeten.

Heb of had je te maken met een verslavingsproblematiek? Ben je in jouw gezin of directe omgeving (ook voor hulpverleners) betrokken bij mensen met een verslavingsprobleem?

Verslavingskoepel Kempen vzw organiseert sinds januari 2022 een contactgroep verslaving in Arendonk, wekelijks op woensdag om 19.00 uur in lokaal dienstencentrum Durgebont.

Deze contactgroep is vrij toegankelijk. Iedereen met vragen rond verslaving is welkom.

Meer info

www.verslavingskoepel.be