De gemeente Arendonk behoort, samen met Ravels en Retie, tot de politiezone Kempen Noord-Oost.

Het hoofdcommissariaat van de politiezone Kempen Noord-Oost bevindt zich in Arendonk (Wippelberg 1a).

Er zijn 3 wijkposten, in Arendonk (Wippelberg 1a), in Ravels (Vooreel 34) en in Retie (Passtraat 14).

Tijdens de kantooruren kan je zowel in het hoofdcommissariaat als in de wijkposten terecht voor klachten of aangiftes. Na de normale openingsuren wordt het algemene oproepnummer doorgeschakeld naar de hoofdpost van lokale politie Kempen Noord-Oost.

Wil je een opmerking doorgeven, een suggestie doen of een probleem melden ...? Dan kan je de politie altijd een mail sturen via pz.keno.operaties@police.belgium.eu. De politie zal jouw opmerking bekijken en jou persoonlijk laten weten welk gevolg er aan gegeven werd.

Opgelet! Dit vervangt geen klacht of enig ander officieel document!

Voor dringende gevallen bel je naar de noodnummers 101 of 112. Geef aan deze nooddienst alle nuttige inlichtingen door:

  • Geef een bondige en duidelijke beschrijving van het probleem.
  • Vergeet niet het volledige adres of de plaatsbepaling te vermelden.

Op de website van de politiezone Kempen Noord-Oost kan je kennismaken met je wijkagent. Daar kan je via je straatnaam opzoeken wie je wijkagent is.

Meer info

www.politiekempennoordoost.be
www.jobpol.be