Met een beetje creativiteit zorgen deze sfeermakers ongetwijfeld voor heel wat warmte en gezelligheid. Maar ook hier geldt … safety first!

Een vuurhaard maken op minder dan 25 meter afstand van bebossingen en op minder dan 100 meter afstand van huizen en begroeiingen is wettelijk verboden. Vuurkorven vallen niet onder deze regelgeving.

  • Vuurkorven moeten op een veilige en stabiele plaats / wijze worden opgesteld. Niet te dicht bij de rijbaan of enig brandbaar materiaal (rekening houden met gensters en hitte-afstraling).
  • Ze mogen onder geen enkele voorwaarde in een tent worden geplaatst en moeten op voldoende afstand ervan worden gezet.
  • Onder de vuurtje(s) moet rijnzand worden gestort.
  • De vuurkorf wordt best volledig omsloten door nadars of hekken (driehoeksopstelling).
  • Bij elk vuurtje moet een goedgekeurd brandblusapparaat geplaatst worden.
  • Hou rekening met wind en neerslag.
  • Er mag enkel gebruik worden gemaakt van vuurkorven die een CE-markering dragen.
  • Zorg dat na afloop het vuur (en de asresten) volledig zijn gedoofd.