Wespennesten zijn een jaarlijks terugkerende plaag. Je kan de hulp van de brandweer inroepen om de nesten te komen verwijderen.

Ontdek je een wespennest in je tuin of op straat, dan kan je dat best melden bij de Hulpverleningszone Taxandria via het online meldingsformulier dat je terugvindt op www.hvztaxandria.be. De brandweer zal één van de volgende dagen langskomen om het nest te verwijderen.

Opgelet! Als het nest niet te dicht bij menselijke activiteit ligt, kan je het best met rust laten. Ook de brandweer zal dit nest ongemoeid laten.

Wespen, bijen of hommels

Het bestrijden van hinderlijke wespennesten is een taak van de brandweer. Het nest zal dan bespoten worden met een verdelgend product. Het wegnemen van een bijennest doet de brandweer echter niet. Daarvoor doe je best beroep op een imker. Ook hommels worden niet bestreden, aangezien dit zeer nuttige insecten zijn die doorgaans niet agressief zijn en dus geen gevaar voor de bevolking vormen. Hommels steken enkel als ze aangevallen worden.

Wespen zijn aan de hand van een aantal kenmerken goed te onderscheiden van bijen en hommels. Wespen zijn altijd geel-zwart of geel-bruin en hebben de kenmerkende ‘wespentaille’. Bijen zijn ongeveer 1,5 cm lang, bruin-zwart, met een al dan niet gekleurd haardotje op of achter de kop. Hommels zijn groot, mollig, rondom behaard, met geel-oranje, zwarte en soms witte banden.

Wespen worden ook wel eens verward met zweefvliegen, omdat ze sterk op elkaar lijken. Een zweefvlieg is nochtans goed te onderscheiden van een wesp aan de hand van hun vliegmethode: ze vliegen met korte stukjes om dan plots te stoppen en ter plaatse te zweven (vandaar ook de naam zweefvlieg).

Wanneer wordt de melding behandeld?

Het bestrijden van wespennesten wordt als een niet-dringende interventie behandeld. De brandweerposten van de Hulpverleningszone Taxandria plannen daarom één of meerdere wespenrondes per week. Het is moeilijk om daar vooraf individuele afspraken over te maken, omdat dit afhankelijk is van de hoeveelheid en spreiding van de oproepen, maar ook van meer dringende interventies. Daarom vraagt de brandweer om het meldingsformulier zo volledig en zo gedetailleerd mogelijk in te vullen, zodat zij ook eventueel tijdens jouw afwezigheid het wespennest kunnen bestrijden.

Bedrag

In de Hulpverleningszone Taxandria is de bestrijding van wespennesten gratis. Dat vraagt echter wel wat inspanningen van onze brandweer. Doe daarom je melding zo correct mogelijk.