Het lokaal bestuur biedt meteen na schooltijd een toegankelijk en betaalbaar activiteitenaanbod aan voor de kinderen van alle Arendonkse basisscholen, onder de noemer ‘buitenschoolse opvang en activiteiten’ (BOA).

Door kinderen de kans te geven om mee te doen aan verschillende activiteiten, kunnen zij op een speelse manier ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Omdat de activiteiten meteen na schooltijd doorgaan, geeft het ook ouders meer ruimte om werk of opleiding en hun gezin te combineren.

Kleuters en lagereschoolkinderen kunnen deelnemen aan enkele ontspannende activiteiten in de buitenschoolse opvang, zoals initiatielessen van verschillende sporten, muziekinitiatie, turnen, knutselen ...

Aan dit aanbod zijn geen extra kosten verbonden, de kostprijs is dezelfde als de voor- en naschoolse opvang (0,90 euro per begonnen halfuur). Met een vrijetijdspas krijg je 50% korting.

Je kind kan ook voor of na de activiteit in de opvang blijven.

Activiteitenaanbod

In de downloads hieronder vind je het aanbod per school voor het derde trimester (vanaf de paasvakantie tot en met juni).

Per activiteit wordt vermeld wanneer die doorgaat, voor wie de activiteit bedoeld is en of je je kind moet inschrijven (via https://reservaties.arendonk.be).