Onze gemeente telt 5 basisscholen. Zowel het gemeentelijk, gemeenschaps- als vrij onderwijs zijn mogelijk in Arendonk.

In België is er vrije schoolkeuze. Dat betekent dat je als ouder vrij mag kiezen naar welke school je jouw kind stuurt. In Arendonk zijn er 3 onderwijsnetten: gemeentelijk onderwijs (GBS de Stip en GBS Voorheide), gemeenschapsonderwijs (basisschool Atlantis en buitengewoon onderwijs de 3master) en vrij onderwijs (basisschool Sint-Clara).

Voor elke school moet de capaciteit bepaald worden. Die capaciteit is het aantal leerlingen dat de school als maximaal aantal leerlingen ziet, zonder de goede werking te belasten. Elke school op het grondgebied van Arendonk moet die capaciteit dan ook vastleggen en kenbaar te maken. Meer info daarover vind je op de websites van de verschillende scholen.

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven met volgende voorrangsregels:

  • leerlingen van dezelfde leefeenheid, m.a.w. broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn;
  • kinderen van personeel, m.a.w. kinderen van mensen die op het ogenblik van de inschrijving een overeenkomst hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen.

Wanneer mag je inschrijven?

De inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen start op 1 september van het voorgaande schooljaar.

Behoor je niet tot een voorrangsgroep, dan starten de inschrijvingen vanaf 16 september van het voorgaande schooljaar.

Basisschool Atlantis en de 3master werken met een digitaal aanmeldsysteem. Meer informatie daarover vind je op hun websites.

Basisscholen in Arendonk

Gemeentelijke basisschool de Stip

Kerkstraat 11
014 67 76 31
info@gbsdestip.be
www.gbsdestip.be

Gemeentelijke basisschool Voorheide

De Brulen 2
014 67 77 54
secretariaat@basisschoolvoorheide.be
www.basisschoolvoorheide.be

Vrije basisschool Sint-Clara

Kloosterbaan 1
014 67 85 75
info@basca.kobart.be

www.basca.be

Basisschool Atlantis

De Maaskens 18
014 65 47 65
secretariaat@bsatlantis.be
www.bsatlantis.be

Buitengewoon onderwijs: de 3master Campus Arendonk

De Maaskens 18
014 37 86 65
basisonderwijs@de3master.be

www.de3master.be