Wens je een bepaalde foto van jezelf, zoon of dochter liever niet op deze website te zien?
Neem dan contact op, de foto zal dan spoedig verwijderd worden.

Tijdens Open Monumentendag was de gerestaureerde Toremansmolen opnieuw te bezichtigen. In het heemmuseum vond een tentoonstelling plaats over alle molens die zich ooit op Arendonks grondgebied hebben bevonden.

In het heemmuseum werd ook een beeltenis van de Arendonkse kunstschilder en ereburger Louis Van Gorp onthuld.