Bouwmaatschappij De Noorderkempen wil de wijk Wippelberghse Akkers vernieuwen. Daarvoor wordt eerst een masterplan opgemaakt voor de wijk.

De wijk Wippelberghse Akkers omvat de straten De Leggen, De Muite, De Rennen, De Valkborch en Weihof. De oudste woningen in de wijk dateren van 1986 en zijn aan grondige vernieuwing toe.

Voordat bouwmaatschappij De Noorderkempen daarmee start, maken we eerst een masterplan op voor de wijk.

Het moet een toonbeeld worden van een duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woningomgeving met een meerwaarde voor de ruime omgeving.

Bovendien zal het masterplan aansluiting maken op de zorgcampus, waarvoor eerder al een masterplan werd opgemaakt.

De opdracht voor de opmaak van dit plan is in voorbereiding. Van zodra er meer informatie beschikbaar is over dit plan, zal je dat hier terugvinden.