Onder de vorm van ontwerpend onderzoek en de opmaak van een masterplan gaan we momenteel na hoe het terrein ten noorden van de Wamp in de toekomst ingericht kan worden.

Het gemeenschapsonderwijs wenst haar terreinen ten noorden van de Wamp te verkopen. Het terrein vormt een groengebied in de kern van Arendonk en kent een aanzienlijke watergevoeligheid. Onder de vorm van ontwerpend onderzoek en de opmaak van een masterplan gaan we momenteel na hoe het terrein in de toekomst ingericht kan worden. We doen daarvoor beroep op het stedenbouwkundig bureau 'Spatie maakt ruimte'.

Op 9 september 2021 werd het resultaat van dat ontwerpend onderzoek voorgelegd aan de buurtbewoners. De presentatie van die avond vind je in de bijlagen hieronder. Eventuele reacties van omwonenden op de presentatie of het ontwerp van masterplan kunnen bezorgd worden aan de dienst grondgebiedszaken, bij voorkeur per email aan grondgebiedszaken@arendonk.be of mondeling aan de balie van de dienst. Dat kan tot uiterlijk 29 september 2021.