Onder de vorm van ontwerpend onderzoek en de opmaak van een masterplan gaan we momenteel na hoe het terrein ten noorden van de Wamp in de toekomst ingericht kan worden.

Het gemeenschapsonderwijs wil de terreinen ten noorden van de Wamp verkopen. Het terrein vormt een groengebied in de kern van Arendonk en kent een aanzienlijke watergevoeligheid. Onder de vorm van ontwerpend onderzoek en de opmaak van een masterplan gaan we momenteel na hoe het terrein in de toekomst ingericht kan worden.

We doen daarvoor beroep op het stedenbouwkundig bureau 'Spatie maakt ruimte'.

In september 2021 leggen we de resultaten voor aan de omwonenden, de omgevingsraad en de gemeenteraad. Daarna zal je hier meer informatie kunnen vinden over het masterplan.