Opdrachtgever: Aquafin NV
Subsidie riolering: VMM
Studiebureau: Arcadis

Tijdslijn project

 • voorontwerp: 2018
 • ontwerp: 2019
 • vergunningen: begin 2020
 • aanbesteding: lente 2020
 • uitvoering: herfst 2020 – zomer 2021

Inhoud project

 • DWA-riolering in rijweg (gravitair en persleiding)
 • 2 pompstations (hoek Aartrijtstraat, Reenstraat)
 • open grachten met houten betuining
 • wadi’s (= buffering- en infiltratievoorziening)
 • nieuwe rijweg (asfalt + 2 x 0,50 m beton)
 • nieuwe inritten in grijze betonstraatstenen
 • inzaaien bermen

Hieronder vind je de presentaties van rioolbeheerder Aquafin en studiebureau Arcadis die tijdens de infovergadering van donderdag 10 oktober 2019 toegelicht werden aan de eigenaars en bewoners van de aanliggende percelen. Je kan ook de meest recente ontwerpplannen over het project downloaden.