De gemeente, OCMW en Kerkfabriek O.L. Vrouw Arendonk gaan over tot de verpachting van het jachtrecht op de gronden van de gemeente, OCMW en Kerkfabriek.

14 loten zullen verpacht worden voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2029. Een overzicht van en de lastvoorwaarden voor de betreffende percelen vind je in de downloads hieronder.

De verpachting vindt plaats op donderdag 11 mei 2023 om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Biedingen

Schriftelijke biedingen dienen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 om 12.00 uur aan te komen bij de dienst grondgebiedszaken (Vrijheid 29, 2370 Arendonk).

De bieding met de nodige formulieren wordt via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs afgeleverd bij de dienst grondgebiedszaken. Gebruik de formulieren hieronder en vermeld duidelijk op de omslag ‘bieding jachtrecht gemeente’, ‘bieding jachtrecht OCMW’ of ‘bieding jachtrecht kerkfabriek’.