De gemeente en het OCMW van Arendonk gaan over tot de openbare aanbieding van de bruikleen van 7 landbouwgronden.

De bruikleen heeft betrekking op 7 loten voor een termijn van 3 jaar. Voor de bruikleen is geen vergoeding, noch enige tegenprestatie verschuldigd.

De bruikleen kan enkel toegewezen worden aan een bedrijfsleider van een landbouwbedrijf die zijn hoofdberoep heeft in de landbouw.

De gemeente en het OCMW zullen in openbare zitting op donderdag 13 april 2023 om 11.00 uur in het gemeentehuis van Arendonk de bruikleen toewijzen. De bruikleen wordt bij lottrekking toegewezen.

Indienen kandidatuur

Kandidaten die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden kunnen hun kandidatuur met de verplichte bijlagen afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op woensdag 5 april 2023 om 11.45 uur bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis (Vrijheid 29, 2370 Arendonk) met de uitdrukkelijke vermelding 'inschrijving bruikleen landbouwgronden Arendonk'. De kandidaat kan ook uiterlijk op dezelfde dag zijn kandidatuur versturen per aangetekende brief.

De volledige voorwaarden uit het bestek en de ontwerpovereenkomst vind je in de downloads hieronder.