Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Voorwaarden

Je kan een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Bewoner: je bent meerderjarig en je woont in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht.
  • Opgelet! Meerderjarige medebewoners worden ook beschouwd als aanvrager. Zij moeten dan ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen. Zij ondertekenen mee de aanvraag.
  • Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de woning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): je verhuurt de woning op de aanvraagdatum aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Of je recht hebt op de renovatiepremie hangt af van een aantal voorwaarden in verband met:

 • inkomen;
 • woning;
 • andere eigendommen;
 • facturen.

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën. Per categorie moet je minstens voor 2 500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.

Voor categorie 4 (technische installaties) is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag wordt voor de berekening enkel rekening gehouden met dat maximumbedrag:

 • elektrische installatie: max. 3 750 euro (excl. btw)
 • sanitaire installatie: max. 3 750 euro (excl. btw)
 • centrale verwarming: max. 7 500 euro (excl. btw)

Per aanvraag kan je uit maximum 2 categorieën van werken facturen indienen.

Voor elke categorie kan je maar 1 keer een aanvraag doen.

Je kan als persoon en per woning maar 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar (vanaf de datum van de eerste aanvraag, de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding).

De tweede renovatiepremie kan je ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de eerste aanvraag indienen.

Opgelet! De voorwaarden gelden op het moment van de aanvraag. Het is mogelijk dat je een premie krijgt voor de eerste vraag, maar dat je het volgende jaar niet meer aan alle voorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag (bv. stijging gezinsinkomen, nieuwe gezinssituatie). In dat geval kan je geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.

Renovatiepremie al gekregen?

Ontving jij of jouw woning de voorbije 10 jaar een renovatiepremie volgens het oude systeem (1 premie in 10 jaar), dan kan je pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen (nieuw systeem, bestaande uit 2 premies).

Wil je weten of de vorige eigenaar al een renovatiepremie heeft gekregen? Neem dan contact op met Wonen-Vlaanderen.

Procedure

Je kan een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt;
 • en vanaf het moment dat je de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Als je een tweede keer een renovatiepremie aanvraagt, kan dit:

 • ten vroegste 1 jaar na de datum van de eerste aanvraag;
 • en ten laatste 2 jaar na de datum van de eerste aanvraag.

Aanvraagformulier

Verzamel alle nodige documenten en vul het aanvraagformulier en de bijhorende factuurlijst in. Je vindt het formulier op de website van Wonen-Vlaanderen.

 • Je stuurt het formulier, de factuurlijst en, indien van toepassing, ook de andere documenten (attesten, vergunningen, plannen …) die op het aanvraagformulier vermeld staan naar het adres vermeld op het aanvraagformulier (per post, niet per mail). De aanvraagdatum is de postdatum van je brief.
 • Je kan het formulier ook tijdens de bezoekuren afgeven op het vermelde adres tegen ontvangstbewijs. De aanvraagdatum is de datum die vermeld staat op het ontvangstbewijs.

Foto’s toevoegen is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Hoe meer bewijzen in je dossier, hoe beter.

Je moet geen kopie van je aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan jouw inkomen zelf opvragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging met je dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt jouw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op. Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvang je een tweede brief met de voorlopige beslissing.

 • Ofwel krijg je een brief met het overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
 • Ofwel wordt je aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Als je akkoord gaat met de berekening moet je verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer in de brief vermeld staat. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na je aanvraag. Je krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Als je het niet eens bent met de berekening of met de weigering, dan moet je binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Ben je het wel eens met de weigering, maar voldoe je op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen …), dan kan je altijd een nieuwe aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10 000 euro.