Het Kempens Woonplatform is een project vanuit IOK met steun van de Vlaamse overheid. Dit project assisteert 25 Kempense gemeenten bij het uitbouwen van hun lokaal woonbeleid.

Wat is het Kempens Woonplatform?

Het Kempens Woonplatform is een project vanuit IOK met steun van de Vlaamse overheid. Dit project assisteert 25 Kempense gemeenten bij het uitbouwen van hun lokaal woonbeleid. Ook de gemeente Arendonk neemt deel aan dit project en krijgt hierin ondersteuning vanuit IOK.

Het project steunt op verschillende pijlers en één daarvan is het informeren van inwoners rond wonen. Om dit te kunnen realiseren werd de website www.kempenswoonplatform.be gelanceerd. Deze website is een portaalsite rond wonen waar je terecht kan met al je vragen.

Welke informatie vind je op www.kempenswoonplatform.be?

Ga je bouwen of verbouwen, een woning kopen, verkopen, huren of verhuren? Ben je op zoek naar informatie over sociale huisvestingsmaatschappijen, betaalbare kavels of sociale leningen? Wil je meer informatie over de premies en tegemoetkomingen waarop je aanspraak kan maken of wil je gewoon wat meer informatie over wonen in het algemeen? Je vindt al deze informatie op www.kempenswoonplatform.be.

De aangeboden informatie is toegespitst op de Kempen. De website brengt actueel woonnieuws en bevat veel informatie over duurzaam wonen, meegroeiwonen, premies en tegemoetkomingen, sociale en betaalbare huisvesting en woongerelateerde regelgeving.

Naast deze algemene wooninformatie is er ook een gemeentespecifiek gedeelte. Hier vind je per gemeente een overzicht van alle actoren die er actief zijn op het vlak van wonen. Zo kan je nagaan waar je terecht kan met welke woonvraag.

De woonmarkt is vrij complex en met deze site tracht het Kempens Woonplatform te voorkomen dat je door het woonbos de bomen niet meer ziet.

Voor wie?

  • Iedereen die gaat bouwen, verbouwen, een woning kopen, verkopen, huren of verhuren.
  • Iedereen die op zoek gaat naar informatie over sociale huisvestingsmaatschappijen, betaalbare kavels of sociale leningen.
  • Iedereen die informatie wil over premies en tegemoetkomingen.