Als je in Arendonk een fuif of een andere evenement wil organiseren, moet je minstens 2 maanden voor het evenement een meldingsformulier festiviteiten indienen.

Voor evenementen in een zaal gaat het om een meldingsplicht, voor organisaties in openlucht of in een tent moet een vergunning worden afgeleverd.

Met het meldingsformulier festiviteiten kan je als organisator ook een vergunning sterke drank aanvragen. Voor ‘gewone’ alcoholische dranken (bieren en wijnen) is geen vergunning nodig, voor sterke drank (ook fruitjenevers, cocktails op basis van sterke drank, breezers, alcoholpops …) heb je wel een vergunning van de gemeente nodig.

Bij een geluidsniveau tot 85 dB(A) hoef je geen afwijking van de geluidsnorm aan te vragen. We spreken dan slechts over achtergrondgeluid, onvoldoende voor een fuif. Wie een fuif organiseert, zal dus steeds een afwijking van de geluidsnorm moeten aanvragen, ook via het meldingsformulier festiviteiten. Het afleveren van een vergunning voor afwijking van de geluidsnorm is een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Op het meldingsformulier wordt ook gevraagd naar toezicht op je fuif. Grote fuiven geven misschien de voorkeur aan erkende professionele security. Daar hangt een kostenplaatje aan vast waar je mogelijk een deel van terug kan krijgen via een gemeentelijke subsidie. Toezicht door eigen vrijwilligers mag ook.

COVID Event Risk Model

Als je vanaf 1 juli 2020 een evenement wil organiseren, dan ben je verplicht om eerst het COVID Event Risk Model te doorlopen. Dit model bestaat uit een online tool en een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn evenement is.

Op de website www.covideventriskmodel.be vul je een vragenlijst in, waarna je activiteit of evenement een rood, oranje of groen label krijgt met het oog op het COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.

  • Een rood label geeft aan dat het evenement een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
  • Een groen label geeft aan dat het evenement als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Als je evenement een groen label krijgt, kan je een officiële aanvraag doen bij de gemeente.