PXL 20211110 110541692

Vrijheid, Schoolstraat en een deel van De Brulen werden enkele jaren gelden al ingericht als fietsstraat. Die zijn duidelijk te herkennen aan de verkeersborden. Op sommige plaatsen zijn deze fietsstraten ook aangeduid door grote fietspictogrammen op het wegdek.

Maar we moeten soms nog vaststellen dat nog niet iedereen weet welke verkeersregels er gelden in een fietsstraat. We sommen het hieronder even op.

  • Niemand mag er sneller rijden dan 30 km/u.
  • Het is verboden voor motorvoertuigen om een fiets in te halen.
  • Andere fietsen, rijwielen en speed pedelecs mogen wel een fiets of een motorvoertuig inhalen. Uiteraard mogen zij hierbij de maximumsnelheid van 30 km/u niet overschrijden.
  • Elke inhaalbeweging moet langs links gebeuren. Fietsers moeten motorvoertuigen dus ook altijd langs links inhalen. Je mag nooit langs rechts inhalen.
  • Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover die enkel opengesteld is in hun rijrichting.
  • De fietsstraten Vrijheid en Schoolstraat zijn eenrichtingsstraten. Fietsers mogen er ook tegen de rijrichting in rijden via de aangebrachte fietssuggestiestrook (bijvoorbeeld in Vrijheid in de richting van de kerk naar Begijnhof). Maar zij mogen dan wel niet steeds de volledige breedte van de fietssuggestiestrook, laat staan rijbaan gebruiken, omdat daardoor onvoldoende ruimte wordt gegeven aan auto’s om te kruisen.
    Ondanks de aanwezigheid van een fietsstraat, moeten de fietsers nog altijd rekening houden met artikel 43.2 van de wegcode: “De fietsers en bestuurders van speed pedelecs die de rijbaan volgen, mogen met 2 naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is.” Fietsers die in de richting van het Begijnhof rijden, moeten dus bij het naderen van een motorvoertuig achter elkaar rijden.