Omleiding fietsers

Sinds mei 2021 zijn er werkzaamheden in Heirbaan en omgeving.

Voor fietsers is er een omleiding ingesteld langs Kloosterbaan-Bergen-Hoendergaarsen. Die is tijdens de hele periode van de werken (nog tot juni 2022) van toepassing.

Sinds de start van het schooljaar wordt die omlegging niet meer zo strikt gerespecteerd door de fietsende schoolgaande jeugd van en naar Turnhout.

Groepjes tweewielers rijden door Heirbaan en zijn zich er niet van bewust dat daar nog volop gewerkt wordt en de omgeving nog steeds een afgesloten werfzone is.

Overal waar gewerkt wordt, schuilt achter elke hoek wel mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor iedereen te beperken, zijn een hele reeks maatregelen genomen. Respecteer daarom steeds de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.

Ga ook alleen op de werf als het niet anders kan. Maak dan zeker altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo ben je zeker dat hij of zij jou gezien heeft.