Den Hoek

Sinds het begin van het jaar vinden er in verschillende delen van Schoonbroek ingrijpende weg- en rioleringswerken plaats.

Vanaf maandag 6 september 2021 begint de aannemer aan de rioleringswerken in Den Hoek. Daardoor is er geen rechtstreekse verbinding tussen Schoonbroek en Arendonk mogelijk.

De brug over de E34 vanaf Den Hoek (Retie) tot Broekstraat (Arendonk) zal volledig worden afgesloten voor alle verkeer, zowel voor fietsers als gemotoriseerd verkeer. De werken zullen tot aan de kerstvakantie duren.

Belangrijke verbinding voor schoolgaande jongeren

De brug over de E34 is een belangrijke verbindingsweg voor schoolgaande jongeren die dagelijks met de fiets van Schoonbroek naar Arendonk rijden. Wie van Schoonbroek naar Arendonk moet, kan ofwel een omleiding via Oud-Turnhout (Arselt) volgen, ofwel via Obroek de E34 oversteken.

Meer info

www.retie.be/werken-schoonbroek