Fietssuggestiestrook Vrijheid

Je kan er niet naast kijken. In Vrijheid, Koeistraat, De Valken en Hovestraat werden okerkleurige stroken aangebracht op het wegdek. Dat zijn fietssuggestiestroken, geen fietspaden.

Fietssuggestiestroken mogen daarom niet in het rood aangeduid worden, gezien de mogelijke verwarring met fietspaden. Als in Vlaanderen fietssuggestiestroken in een kleur worden aangeduid, moet dat steeds in het okergeel gebeuren. Dat werd enkele jaren geleden beslist door de Vlaamse overheid.

Het doel van fietssuggestiestroken is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen op het medegebruik van de rijbaan door de fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.

Een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement, en heeft dus ook geen juridische basis. Fietssuggestiestroken duiden enkel de positie van de fietser op de rijbaan aan en hebben een sturend effect, zowel naar de fietsers als het overige verkeer. De fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan, en dus moet er rekening mee gehouden worden dat de fietssuggestiestrook rechts van de rijrichting ook gebruikt kan worden door het overige gemotoriseerde verkeer.

In Koeistraat en De Valken zijn fietssuggestiestroken aangebracht langs beide kanten van de weg. Al het verkeer moet daar dus steeds op de rijbaan blijven rijden.

In Vrijheid en Hovestraat, waar eenrichtingsverkeer geldt, werden er alleen fietssuggestiestroken aangebracht voor het fietsverkeer dat tegen de rijrichting rijdt. Al het andere verkeer moet daar zo veel mogelijk rechts van de rijbaan rijden (ook de fietsers).

Een fietssuggestiestrook kan en mag dus nooit in 2 richtingen worden gebruikt, zoals dat bij een dubbelrichtingsfietspad wel mogelijk is.

De fietsstraat Vrijheid is een eenrichtingsstraat. Fietsers mogen er ook tegen de rijrichting in rijden via de aangebrachte fietssuggestiestrook in de richting van de kerk naar Begijnhof. Maar zij mogen dan wel niet steeds de volledige breedte van de fietssuggestiestrook, laat staan rijbaan gebruiken, omdat daardoor onvoldoende ruimte wordt gegeven aan auto’s om te kruisen.

Ondanks de aanwezigheid van een fietsstraat, moeten de fietsers nog altijd rekening houden met artikel 43.2 van de wegcode: ‘De fietsers en bestuurders van speed pedelecs die de rijbaan volgen, mogen met 2 naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is.’ Fietsers die in de richting van het Begijnhof rijden, moeten dus bij het naderen van een motorvoertuig achter elkaar rijden.