Construction concept with engineering tools
© Freepik

Mijn VerbouwPremie

Ook in 2023 kan je voor heel wat renovatiemaatregelen premies krijgen via Mijn VerbouwPremie. De inkomensgrenzen werden vanaf 1 januari geïndexeerd, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor verhoogde premies.

Bekijk alle info of vraag je premie aan via www.mijnverbouwpremie.be. Naast Mijn VerbouwPremie bestaan er ook nog andere premies. Een volledig overzicht vind je op www.premiezoeker.be.

Mijn VerbouwLening

Zoek je financiering voor de uitvoering van renovatiewerken? Met de Mijn VerbouwLening kan je voor alle zaken waarvoor je een Mijn VerbouwPremie kan krijgen en voor zonnepanelen voordelig lenen via het Energiehuis als je tot de middelste of laagste inkomenscategorie behoort. Alle info over deze lening vind je op www.iok.be/mijnverbouwlening.

Heb je nog vragen?

Wil je hulp bij het aanvragen van een premie of een lening, of heb je vragen rond wonen en energie? Maak dan een afspraak bij het woon- en energieloket.

Vanaf 10 januari 2023 zal een professionele medewerker het lokaal bestuur bijstaan bij de grote hoeveelheid vragen rond Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening. Hij zal aanwezig zijn op dinsdagvoormiddag en 1 keer per maand op donderdagavond.

Maak steeds op voorhand een afspraak bij de dienst grondgebiedszaken.