White woman eating chow mein

De laatste dagen krijgt het lokaal bestuur veel vragen of afhaal en levering van maaltijden door verenigingen (als alternatief voor de traditionele eetdagen) nog georganiseerd mogen worden.

Volgens de actuele coronamaatregelen is dit alvast tot en met zondag 13 december 2020 verboden.

Alle activiteiten van verenigingen zijn immers verboden tot die tijd. Vanaf 16 november zijn enkel activiteiten in verenigings- of clubverband voor kinderen tot en met 12 jaar opnieuw toegelaten.

De algemene sluiting van alle sport- en vrijetijdsinfrastructuur laat bovendien niet toe dat de lokalen hiervoor gebruikt worden.

Lokaal bestuur Arendonk vraagt met aandrang om dit verbod na te leven en eventuele geplande activiteiten van deze aard zeker niet te laten doorgaan tot en met 13 december 2020.