2022 schatten woning 4

Vanaf 1 januari 2023 wordt het conformiteitsattest bij het afsluiten van een nieuw huurcontract verplicht in Arendonk.

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een officieel document dat bevestigt dat de woning voldoet aan de Vlaamse minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Je kan het attest aanvragen via het online formulier in het e-loket of bij de dienst grondgebiedszaken.

Aan de hand van een door de minister vastgelegd technisch verslag gaat een woningcontroleur van IOK (aangesteld door de burgemeester) na of een woning conform, veilig en gezond is volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Als dat zo is, wordt het attest afgeleverd.

Een troef bij huur of verhuur

Als verhuurder kan je met een conformiteitsattest aan je potentiële huurders tonen dat de woning voldoet aan alle gestelde eisen wat betreft sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting. Voor de verhuurder is het attest bovendien ook een troef bij eventuele latere juridische procedures. Het attest is immers hét bewijs dat de huurwoning in orde was op het moment van het onderzoek. Een verhuurder kan daarnaast vrijwillig op eender welk moment een nieuw conformiteitsonderzoek aanvragen. Vergelijk het met het keuringsbewijs voor een voertuig.

Voor de huurder staat het attest zo garant voor een kwaliteitsvolle woning.

Geldigheidsduur en kosten

Het attest blijft in de meeste gevallen 10 jaar geldig en geeft ook aan wat het maximum toegelaten aantal bewoners is. In geval van gebreken is er natuurlijk een snellere opvolging nodig en kan het attest beperkt worden in tijd. Zo kunnen we als gemeente kort op de bal spelen bij woningen met gebreken.

Voor een conformiteitsattest betaal je maximaal 90 euro voor een zelfstandige woning.

Levenskwaliteit

Met de invoering van het verplicht conformiteitsattest stimuleren we eigenaars van een huurwoning om hun eigendom te verbeteren op vlak van woningkwaliteit. We belonen op die manier verhuurders die investeren in woningkwaliteit en we verduurzamen tegelijkertijd het patrimonium. Zo gaat er op de lange termijn ook minder energie verloren.

Als gemeente is het onze kerntaak om te investeren in de levenskwaliteit van onze inwoners, met het verplicht conformiteitsattest zetten we daar volop op in. Want een goede levenskwaliteit begint bij een goede woningkwaliteit.