Kippen

Op 10 november 2022 werd vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf in Turnhout.

Rond het bedrijf werd een beschermingszone van 3 km afgebakend. De gemeentes Turnhout, Kasterlee, Vosselaar en Lille liggen (gedeeltelijk) binnen deze zone.

Daarnaast wordt er een bewakingszone van 10 km rond het pluimveebedrijf ingesteld. Een deel van Arendonk ligt binnen die bewakingszone (paarse zone rond Turnhout op deze kaart).

Welke maatregelen gelden er in de bewakingszone?

  • Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Ziektetekens, oversterfte of een productiedaling melden

Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts raadplegen.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800 99 777.

Professionelen melden ziektetekens, oversterfte of een aanzienlijke productiedaling meteen aan het Voedselagentschap (FAVV) via 050 30 37 10 of info.WVL@favv.be.

Meer info

www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/h5n8.asp