Permanent verbod stroomgebieden 1

De metingen van Provincie Antwerpen (dienst Integraal Waterbeleid) en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) tonen aan dat de waterpeilen dankzij de regenval in september in heel de provincie weer zijn gestegen tot boven de vooropgestelde ecologische minimumdrempel.

Daarom werd het tijdelijk onttrekkingsverbod op onbevaarbare waterlopen voor de hele provincie Antwerpen, dat ingesteld werd op 15 juli 2022, opgeheven vanaf 14 oktober 2022.

Van een volledig herstel van het watersysteem is er nog geen sprake. De bevoegde diensten volgen de droogtetoestand daarom verder op. In stroomgebieden met een permanent onttrekkingsverbod verandert niets. De permanente onttrekkingsverboden blijven van kracht.

Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft noodzakelijk om de fauna en flora te beschermen, ook wanneer het minder droog is. Dit permanente onttrekkingsverbod blijft dus van kracht.

Meer info

Waar een onttrekkingsverbod geldt en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, vind je steeds op de website van provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid.