2019 DZK Tom Ruelens 4

Het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Codex Wonen roepen heel wat vragen op bij verhuurders:

  • Is dakisolatie en dubbele beglazing verplicht in een huurwoning?
  • Aan welke normen moeten de elektrische, de gas- en verwarmingsinstallaties voldoen?
  • Wat zijn de voordelen van een conformiteitsattest?
  • Wat als mijn woning onbewoonbaar wordt verklaard?

Daarom organiseren we op donderdag 9 december 2021 om 19.00 uur een digitale infoavond (webinar) rond woningkwaliteit. De infoavond wordt gepresenteerd door 2 medewerkers van Kempens Woonplatform die gespecialiseerd zijn in het onderwerp.

Tijdens de presentatie krijg je een overzicht van de minimale kwaliteitsnormen waaraan een huurwoning moet voldoen. Daarnaast wordt de procedure van een woningonderzoek toegelicht en verneem je hoe je kan vermijden dat je huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard.

De infosessie richt zich in eerste instantie naar verhuurders, maar ook eigenaar-bewoners en huurders zijn welkom. De minimale woningkwaliteitsnormen gelden immers voor elke woning in Vlaanderen.

Deelname aan het webinar is gratis, maar deelnemers moeten zich wel vooraf inschrijven. Dat kan door een mail te sturen naar Kempens.Woonplatform@iok.be, waarna je een uitnodiging krijgt om de infosessie bij te wonen. Je kan de presentatie dan thuis volgen op je pc, laptop of tablet.