Rain 316579 1280

Arendonk is 1 van de 62 Vlaamse gemeenten waarvoor de hevige regenval tussen 14 en 16 juli 2021 werd erkend als ramp.

Dat betekent dat inwoners die schade hebben geleden door deze regenval een aanvraag tot tegemoetkoming kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Hoe een aanvraag tot tegemoetkoming indienen?

Ga op voorhand na of je voldoet aan de voorwaarden en zorg dat je de nodige documenten hebt voor je aanvraag tot tegemoetkoming.

Dien je aanvraag bij voorkeur in via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dat is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien ben je er dan zeker van dat jouw aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Vul je je aanvraag tot tegemoetkoming liever op papier in? Download dan het aanvraagformulier en bezorg het aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verstuur het per post naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel.

Alle informatie over de aanvraagprocedure vind je terug op de website van de Vlaamse overheid. Je kan een aanvraag tot tegemoetkoming indienen tot donderdag 31 maart 2022.