2021 Kempen2030 tankslag 5

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten.

Maar daar zijn grote milieurisico’s aan verbonden: zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten.

De Vlaamse overheid verplicht om je tank binnen het jaar na buitengebruikstelling te laten saneren. Daarom organiseert de gemeente samen met IOK al voor de 4de keer een tankslag. Bij de vorige tankslagen werden in totaal 2 761 oude stookolietanks gesaneerd!

Heb je interesse?

Deelnemen kan door rechtstreeks contact op te nemen één van de gekozen firma's en te verwijzen naar de groepsaankoop van IOK. De firma maakt gratis een offerte op.

De gekozen firma’s, prijzen en voorwaarden kan je terugvinden op www.iok.be/tankslag, telefonisch via 014 56 27 88, of via de dienst grondgebiedszaken.

De ruimte die vrijkomt wanneer je je oude tank laat verwijderen, kan je gebruiken voor een regenwaterput. Wil je graag een hemelwaterput installeren in 1 klap met het verwijderen van de oude stookolietank? Bekijk de gekozen firma’s, prijzen en voorwaarden van de groepsaankoop hemelwateropvang via www.iok.be/hemelwater.

Meer info

IOK
014 56 27 88
duurzaamheidsteam@iok.be
www.iok.be/tankslag

De actie kadert binnen het streekproject Kempen2030, het engagement van alle Kempense gemeenten om 40% CO2 te besparen tegen 2030. Voor meer info kan je terecht op www.kempen2030.be.