Goorken P Stusz00014

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich mee kunnen brengen.

Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.

Daarom stelt het Agentschap voor Natuur en Bos voortaan automatisch een rook- en vuurverbod in vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid mogelijke noodsituaties voorkomen.

Deze kleurcodes worden per provincie bepaald en vind je op www.natuurenbos.be/waarschuwingen.