Kippen

Heb je thuis pluimvee als hobby, voor de eieren of voor de slacht?

In bepaalde gevallen moet je je dan laten registreren in de Saniteldatabank. Dat is de databank van het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid (FAVV) die ontwikkeld werd om de Belgische veestapel te registreren en identificeren.

Registratie in de Saniteldatabank is belangrijk voor de monitoring, bestrijding en preventie van dierziekten zoals salmonella of vogelgriep.

Wie moet zich laten registreren in de Saniteldatabank?

De wetgeving maakt een onderscheid of je je al dan niet moet laten registreren op basis van het soort pluimvee, het aantal en met welk doel die gehouden worden.

Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing?

De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing voor houders van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

Wanneer is het nodig om je te registreren?

Hou je enkel hobbypluimvee dat nooit in de voedselketen komt, ook de eieren niet? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • Je houdt meer dan 199 dieren als hobbypluimvee en/of je neemt deel aan een markt. In dat geval laat je een beslag registreren als hobbyhouderij.
 • Je beschikt over een inrichting waar je op regelmatige basis hobbypluimvee aan- en verkoopt. Dan word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag als handelsbedrijf activeren.

Hou je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees? Dan zijn er ook hier 2 mogelijkheden:

 • Zolang je die producten uitsluitend binnen het eigen gezin consumeert, moet je niets registreren.
 • Van zodra je pluimvee dat bestemd is voor de voedselketen of producten ervan (eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht om een bepaald type beslag te laten activeren in de Saniteldatabank. Het type is afhankelijk van je activiteiten en het aantal dieren dat je houdt. Je laat je registreren als:
  • geregistreerd bedrijf: als je maximum 199 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren) op dezelfde inrichting houdt;
  • bedrijf met geringe capaciteit: als je maximum 4 999 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren, geen loopvogels) op dezelfde inrichting houdt;
  • broeierij: als je een broedcapaciteit hebt van minstens 50 eieren voor loopvogels of 200 eieren voor ander pluimvee;
  • professioneel bedrijf: in alle andere gevallen.

Hoe laat je je registreren in de Saniteldatabank?

Vul het registratieformulier in vóór je start met het houden van pluimvee of hobbypluimvee waarvoor je verplicht bent om je te laten registreren. Bezorg het ingevulde formulier aan Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) via helpdesk@dgz.be of per post naar Industrielaan 29, 8820 Torhout.

Heb je al pluimvee of hobbypluimvee en wist je niet dat je je hiervoor moest registreren? Bezorg dan zo snel mogelijk het registratieformulier aan DGZ.

Meer info

Dierengezondheidszorg Vlaanderen
078 05 05 23
helpdesk@dgz.be
www.dgz.be/pluimvee/i-r