Ontainerpark4

Het recyclagepark blijft open, maar wel enkel volgens strikte voorwaarden.

 • Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten. Er mogen maximaal 5 voertuigen tegelijkertijd op het terrein.
 • Hou rekening met wachttijden.
 • Sorteer thuis goed je afval. Aanhangwagens en trailers mogen maar 2 verschillende afvalfracties bevatten.
 • Je krijgt maximaal 10 minuten op het recyclagepark. Dat is veiliger voor jezelf en onze recyclageparkwachters.
 • Kom alleen! Enkel als je het afval niet alleen kan lossen, mag je maximaal 1 persoon meebrengen. Recyclageparkwachters kunnen in geen geval helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens 1,5 m afstand tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Heb je hulpmiddelen (schop, borstel …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Er kan enkel worden aangeschoven langs Berendonk. Verkeer naar het recyclagepark komende van Neerbiezen en Watering moet langs Berendonk in de wachtrij aansluiten.
 • Je mag je voertuig in de wachtrij niet verlaten.
 • Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • De poort van het recyclagepark gaat steeds 10 minuten voor de normale sluitingstijd onherroepelijk dicht.

 • Kom zeker niet als je je ziek voelt of als je koorts hebt.

Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, kunnen momenteel aanvaard worden (update op weekbasis). Dit kan dus wijzigen. Kijk voor je bezoek daarom steeds naar deze webpagina voor de laatste stand van zaken.