Office black document folders

Het doel van het RUP is om de zone aan de Rode Del die momenteel bestemd is als gebied voor verblijfsrecreatie, te herbestemmen naar woongebied met bos- en waterrijk karakter.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert van 7 juni tot en met 5 augustus 2021 een publieke raadpleging over het RUP ‘Cluster Weekendverblijven C1'.

In die periode kan je de start- en procesnota consulteren op https://arendonk.be/wonen-omgeving/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen-rup/rup-cluster-weekendverblijven-c1.

Op donderdag 17 juni 2021 om 19.00 uur wordt een participatiemoment georganiseerd. Dit participatiemoment zal digitaal doorgaan via Teams. Inschrijven is verplicht en is mogelijk aan de balie van de dienst grondgebiedszaken of per mail naar grondgebiedszaken@arendonk.be.