20210716 permanent verbod ZKKB blind 1

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde en een klein debiet. Als er onttrekkingen plaatsvinden, heeft dat meteen een grote impact.

Vanaf 1 januari 2022 is het daarom verboden om water te onttrekken uit bepaalde onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Permanent onttrekkingsverbod vanaf 1 januari 2022

Provinciegouverneur Cathy Berx heeft preventief een permanent onttrekkingsverbod voor kwetsbare waterlopen ingesteld vanaf 1 januari 2022. Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde. Voor Arendonk gaat het om het stroomgebied van de Kleine Nete.

Dit is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Met deze maatregel worden waterlopen beschermd tegen een toekomstige periode van droogte. Dit onttrekkingsverbod is permanent en staat dus los van de droogtetoestand.

Uitzonderingen op het verbod

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen:

  • Onttrekkingen met weidepompen om vee te laten drinken in de weides.
  • Onttrekkingen door hulpdiensten wanneer er geen alternatieven zijn.
  • Onttrekkingen die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder via een gravitaire overloop waarbij onttrekking alleen mogelijk is als de waterkolom minimaal 30 centimeter hoog is.
  • Onttrekking die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, wanneer geen alternatieven zijn.

Meer info

Waar een onttrekkingsverbod geldt en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, vind je op de website van provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid.