Stap voor stap

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

Het Overlegcomité stelt vast dat de druk op de zorg relatief hoog blijft, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg. Ruim een derde van alle gehospitaliseerde coronapatiënten ligt op intensieve zorg. Dat is een pak meer dan een jaar geleden of dan vorig najaar. De pandemie is door het oprukken van nieuwe virusvarianten van gezicht veranderd en besmettelijker én agressiever geworden.

Het Overlegcomité stelt echter ook vast dat een aantal kernwaarden gunstig evolueren:

  • een daling van het gemiddeld aantal dagelijkse COVID-19-besmettingen;
  • een beginnende daling van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames;
  • het reproductiegetal dat zich onder de 1 bevindt.

Daarnaast stelt het Overlegcomité een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne vast. Op 19 april zal naar verwachting 60% van de 65-plussers een eerste inenting hebben ontvangen, op 26 april zal dat meer dan 70% zijn, eind april meer dan 80%.

Bovendien verwachten we dat tegen eind mei meer dan 80% van de leeftijdsgroep 18 tot 65 jaar met onderliggende aandoeningen een eerste inenting zal hebben ontvangen. De wetenschap toont aan dat 2 tot 3 weken na een eerste inenting al een hoge mate van immuniteit wordt bereikt.

Op basis van dit totaalbeeld heeft het Overlegcomité volgende beslissingen genomen:

Heropening scholen

Na de paasvakantie, op 19 april 2021, worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de paaspauze. Dit wil zeggen:

  • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
  • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
  • Hoger onderwijs: 1 dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Als de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei 2021 opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april 2021. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form (PLF) zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april 2021 eindigt de paaspauze. Dat wil zeggen dat mensen vanaf dan samen buiten mogen komen in groepen van maximaal 10 personen.

Ook winkeliers mogen vanaf die datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar je mag vergezeld worden door 1 ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten - mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een 30-tal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

7 op 10 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei 2021, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

  • restaurants en cafés: terrassen buiten;
  • evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen;
  • pretparken;
  • professionele rommel- en brocantemarkten

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij je tussen 00.00 uur en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal 3 personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

2 nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei 2021 mag een huishouden 2 personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat die personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Als de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor COVID- en niet-COVID-patiënten is gegarandeerd.

Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. Vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker als ze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn.

Bescherm dus je leven en dat van je naasten door je te laten vaccineren.

Meer info

www.info-coronavirus.be