Kippen

Particulieren zijn sinds dinsdag 6 april 2021 niet meer verplicht om hun pluimvee op te hokken. Voeder je pluimvee wel nog altijd binnen, zodat je wilde vogels niet naar de ren lokt.

De ophokplicht werd in november vorig jaar ingevoerd, nadat het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 werd vastgesteld in België. Maar volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) evolueert de situatie gunstig, wat toelaat om enkele zaken te versoepelen.

Meer info

www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep