Kaart digitale atlas

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders ...

Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar het kan zijn dat die informatie niet volledig overeenkomt met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd.

Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022. Je kan het ontwerp van de digitale atlas inkijken op www.integraalwaterbeleid.be.

Opmerkingen bij het ontwerp kan je via dezelfde website indienen, of je kan ze bezorgen aan de dienst grondgebiedszaken via grondgebiedszaken@arendonk.be.