RS49226 Roerdomp 0072 GROOT Luc Meert
© Luc Meert

De komende maanden gaat Natuurpunt het historische moeras van de Rode Del herstellen.

Het moeras ligt tegen het kanaal en bestaat uit een aantal vijvers die al decennia niet meer in gebruik zijn. Ze waren overgroeid met berken, wilgen en bramen.

In 2016 heeft Natuurpunt de dijken opengemaakt, zodat er riet en waterplanten kunnen groeien. Maar als we nu niets doen, zullen de vijvers terug dichtgroeien.

Om dat te vermijden, gaat Natuurpunt de dijken herstellen, zodat we het gebied nat kunnen houden met een stuw. Eén van de voordelen van die aanpak is dat we de vijver ook leeg kunnen laten als er in de zomer hevige regenval verwacht wordt. Daardoor kan er veel water worden geborgen.

Een ander voordeel van de stuw en de dijken is dat we een natuurlijk waterpeil kunnen nabootsen. Veel soorten van het moeras zijn gebaat bij een hoog winterpeil dat geleidelijk uitzakt tot het laagste peil in augustus. Maar door de klimaatverandering zijn geleidelijke peilschommelingen verleden tijd. Periodes met heel veel regen worden gevolgd door lange periodes van droogte.

Er zal dus een moeras ontstaan met veel riet, waterplanten en open water. Kortom, een ideaal leefgebied voor veel zeldzame soorten zoals roerdomp, bruine kiekendief en grote modderkruiper.

Deze grootschalige werken kaderen in het Europees natuurherstelproject LIFE BNIP. Natuurpunt vraagt geduld om de natuur de tijd te geven om zich te herstellen. Uiteindelijk zullen de natuurwaarde, de klimaatwaarde en de belevingswaarde er sterk op vooruitgaan.