Roerdomp

Oorspronkelijk was het Goorken een open moeras waar de Wamp al kronkelend een weg zocht. Zo’n slingerende beek voerde het water heel traag af en het veen dat zich in het moeras ophoopte was als een spons die het water nog eens extra lang vast hield. Daardoor was het gebied zelfs in de zomer nog erg nat.

Door het rechttrekken en uitdiepen van de Wamp was er een snellere afvoer van het water waardoor het moeras opdroogde en vooral wilg, in de volksmond ook ‘worft’ genoemd, zich kon vestigen. Het moeras groeide spontaan dicht met bomen waardoor typische open moeras soorten verdwenen.

Een leefgebied voor moerassoorten zoals grote modderkruiper en roerdomp

Om moerassoorten terug een leefgebied te geven, zullen de bomen eerst verwijderd worden. In 2018 werden op 2 nabij gelegen percelen al gelijkaardige werken uitgevoerd. Door de huidige werken kunnen we die 2 plekken met elkaar verbinden tot 1 groot open moeras met behoud van aangrenzend moerasbos.

De grote modderkruiper zal hiervan profiteren. Deze vis komt voor in laagveengebieden (moerassen) en heeft nood aan open moerassen. Hij verkiest moerassen zonder al te veel bomen waar het water in het voorjaar snel opwarmt en waar hij zich in de zomer kan terug trekken in de modderige bodem. Hij kan zelfs een kort droogval van het moeras overleven omdat hij kan ademen via zijn huid en via zijn darmen, iets wat andere vissen niet kunnen.

Een andere soort die gebaat is bij een open moeras is de roerdomp. Dat is een reigerachtige vogel die riet nodig heeft om zich in te verschuilen en van waaruit hij kan jagen op prooien.

Open en aantrekkelijk landschap

Voor de wandelaar komt er een open en aantrekkelijk landschap in de plaats dat in de winter ook wat te bieden heeft. Omdat er toch wel wat bomen verdwijnen, laten we in het Goorken enkele hoger gelegen graslanden spontaan verbossen.

Grote modderkruiper